Cách sửa lỗi không tạo được DKIM key – Errno 13 Cyberpanel

Cách sửa lỗi không tạo được DKIM key.
[Errno 13] Permission denied: ‘/usr/local/CyberCP/lib/python3.8/site-packages/tldextract/.suffix_cache/publicsuffix.org-tlds/de84b5ca2167d4c83e38fb162f2e8738.tldextract.json.lock’

Chạy lệnh sau để cài đặt & fix lỗi:

sh <(curl https://raw.githubusercontent.com/usmannasir/cyberpanel/stable/preUpgrade.sh || wget -O - https://raw.githubusercontent.com/usmannasir/cyberpanel/stable/preUpgrade.sh)

Xem thêm: https://forums.cyberpanel.net/discussion/4916/cant-genrate-dkim#latest

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*