Recent Content by Admin

 1. Cài đặt giao diện cho Ubuntu 16 – Linux Gui Server (Xubuntu) trên vps Google Cloud

  Terminal Commands: 1. sudo apt update 2. sudo apt upgrade 3. sudo useradd -m -s /bin/bash enteryournamehere 4. sudo passwd enteryournamehere 5. sudo usermod -a -G sudo enteryournamehere 6. su - enteryournamehere 7. sudo su 8. su - enteryournamehere 9. sudo apt install xfce4 xfce4-goodies 10...
 2. Active Windows 10 – Kích hoạt tất cả các bản Win 10 không cần phần mềm

  Dưới dây là code Active windows 10 – Kích hoạt được tất cả các bản. Đầu tiên, bạn copy code dưới và lưu lại thành 1 file tên là active.cmd Sau đó, chạy file với quyền quản trị (adminstrator). Nhập Y để restart máy lại rồi check lại xem ok chưa nà! Đại công cáo thành!!!!! @echo off title Windows...
 3. A

  WP Plugin Graph Paper Press GPP Pro 1.0.2

  The GGP Pro Plugin allows you to active the PRO features Graph Paper Press Free Themes.
 4. A

  Addon XF 2.X Modern Statistics 3.0.4

  Số liệu thống kê hiện đại - Phần bổ trợ XenForo 2 cung cấp cho bạn một công cụ thống kê tuyệt vời trong trang web / diễn đàn của bạn. Người dùng có thể xem và theo xu hướng nóng hoặc cập nhật thông tin mới nhất về điều đó. Thống kê hiện đại là một chức năng thông minh của thống kê trong diễn...
 5. A

  Addon XF 2.X XenForo2 Pricing Tables 1.0.0

  XenForo2 Pricing Tables - Thêm chức năng bảng giá cho XenForo 2 1.0.0 Add-on có tất cả mười thiết kế khác nhau và có hỗ trợ responsive. Một cách tuyệt vời để giới thiệu các tính năng cho người dùng trên diễn đàn của bạn. Chọn những gì bạn muốn và thiết lập các thuộc tính.
 6. A

  Addon XF 2.X Remove Location 1.3.0

  Remove Location, Website and About you field - Loại bỏ trường Location, Website và About you 1.3.0 Add-on này sẽ xóa các trường location, website và about you từ trang hồ sơ thành viên và trang tài khoản dựa trên quyền của nhóm người dùng.
 7. A

  Addon XF 2.X Force HTTPS Images 2020-05-06

  Force HTTPS Images - Bắt buộc hình ảnh HTTPS cho XenForo 2 2.0.1 Add-on này buộc người dùng chỉ được phép đính kèm các hình ảnh được kết nối từ giao thức HTTPS an toàn. Nếu có một hình ảnh được đính kèm (sử dụng - BB Code IMG) mà không phải là từ một kết nối HTTPS, một lỗi được hiển thị...
 8. A

  Addon XF 2.X XF2 [8WR] XenPorta 2 (Portal) PRO 2.0.1.7

  This is a complete rewrite of my popular portal system for XenForo. XenPorta is an article system and front-end that allows you to give a more professional look to the front-facing sections of your forum. It's built completely within XenForo's existing structure and does not add any new content...
 9. A

  Addon XF 2.X Tabbed Threads 1.0.4

  Add-on này là một công cụ nâng cao cho phép bạn đặt các tab lại với nhau dựa trên ID chủ đề. Mỗi Tab có một tên cụ thể được đặt tiêu đề trên các chủ đề theo tên đó. Để đảm bảo chủ đề chính của bạn nhận được một tab khi tạo các tab, bạn cần phải có một tab mặc định được đặt cho diễn đàn.
 10. A

  Addon XF 2.X Limit bots 2.1.1

  Ngừng các bot gia tăng từ nhiều bộ đếm lượt xem. Các loại nội dung được hỗ trợ: Threads Attachments Ngừng các bot từ phiên lưu trữ của nó. Ngăn chặn bot truy cập vào đối số 'order' không theo mặc định cho các diễn đàn.
 11. A

  Addon XF 2.X First Post Edit Time Limit 2.0.1

  Một add-on đơn giản cho phép người dùng chỉnh sửa bài viết đầu tiên của họ trong một chủ đề cho một khoảng thời gian không giới hạn hoặc một khoảng thời gian khác với một bài viết bình thường. Permission này cũng yêu cầu phải thiết lập quyền "Edit own post" thành "Yes".
 12. A

  Addon XF 2.X Warning system 1.0.2

  Warning system - Hệ thống cảnh báo cho XenForo 2 1.0.2 Tính năng: Các thông báo khác nhau có thể được viết cho mỗi diễn đàn. Danh sách chủ đề có thể được hiển thị dưới dạng vị trí trên, dưới. Trong chủ đề, trình soạn thảo có thể được hiển thị dưới dạng chủ đề phía trên trình soạn thảo...
 13. A

  Addon XF 2.X Grid layout for XFRM 2 1.0

  Grid layout for XFRM - Tạo layout Grid cho XFRM của XenForo 2 1.0 Add-on này cho phép bạn xem layout dạng grid trong XFRM. Đây chỉ là phiên bản addon cho những ai gặp rắc rối khi cài đặt css.
 14. A

  Addon XF 2.X Conversation Button 1.2.0

  Conversation Button - Thêm nút Conversation cho XenForo 2 1.2.0 Một số quản trị viên muốn nhấn nút trò chuyện để dễ dàng liên lạc với người dùng, vì vậy add-on này sẽ thêm một nút hoặc biểu tượng cuộc trò chuyện vào message block user. Tính năng: thêm nút conversation bên dưới user details...
 15. A

  Addon XF 2.X Vietnamese Friendly Link 2.0.3

  Vietnamese Friendly Link - Liên kết Tiếng Việt thân thiện cho XenForo 2 Chức năng là chuyển đổi URL Tiếng Việt có dấu thành kí tự Latin tương ứng không dấu. Link gốc ở đây nhưng do có lỗi ở bản XF 2.0.10 mới nhất nên mình sửa lại, sẵn chia sẻ cho mọi người luôn. https:// xenforo.com...
Bên trên