Resource icon

Addon XF 2.X Force HTTPS Images 2020-05-06

Exceeded download limit for today
Force HTTPS Images - Bắt buộc hình ảnh HTTPS cho XenForo 2 2.0.1

Add-on này buộc người dùng chỉ được phép đính kèm các hình ảnh được kết nối từ giao thức HTTPS an toàn.

Nếu có một hình ảnh được đính kèm (sử dụng
1588727020665.png
- BB Code IMG) mà không phải là từ một kết nối HTTPS, một lỗi được hiển thị:
1588727027795.png


1588727034896.png


1588727040584.png


Điều này đặc biệt hữu ích nếu bạn không sử dụng tùy chọn XenForo proxy images nhưng muốn giữ lại biểu tượng khóa màu xanh lá cây trên các trang của bạn.
Author
Admin
Downloads
0
Xem
120
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings
Bên trên