Resource icon

Addon XF 2.X XenForo2 Pricing Tables 1.0.0

Exceeded download limit for today
XenForo2 Pricing Tables - Thêm chức năng bảng giá cho XenForo 2 1.0.0

Add-on có tất cả mười thiết kế khác nhau và có hỗ trợ responsive. Một cách tuyệt vời để giới thiệu các tính năng cho người dùng trên diễn đàn của bạn. Chọn những gì bạn muốn và thiết lập các thuộc tính.

1588727232124.png
Author
Admin
Downloads
0
Xem
110
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings
Bên trên